famet saJak podjąć praktykę w FAMET S.A.PRAKTYKA ZAWODOWA

UCZEŃ /SZKOLNY KIEROWNIK PRAKTYK

 • technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk
 • zapytanie o możliwość odbycia praktyki zawodowej wraz z CV i krótką informacją, dlaczego interesuje cię praktyka w FAMET S.A. na adres: staze.praktyki@famet.com.pl

FAMET S.A.

 • analiza zapytania - sprawdzenie możliwości realizacji pratyki zawodowej pod kątem realizacji programu nauczania praktyki zawodowej dla zawodu.


ODPOWIEDŹ

 • kontakt z zainteresowanym uczniem/szkołą,
 • w przypadku pozytywnej decyzji - podpisanie umowy o praktykę zawodową.

PRAKTYKA STUDENCKA

STUDENT

 • zapytanie o możliwość odbycia praktyki studenckiej wraz z CV, ramowym programem praktyki i krótką informacją, dlaczego interesuje Cię praktyka w FAMET S.A. na adres: staze.praktyki@famet.com.pl

FAMET S.A.

 • analiza zapytania - sprawdzenie możliwości realizacji praktyki pod kątem ramowego programu praktyki dla kierunku studiów i ilości zainteresowanych studentów.

ODPOWIEDŹ

 • przekazanie decyzji w sprawie praktyki zainteresowanemu studentowi,
  w przypadku decyzji pozytywnej:
  ustalenie terminu praktyki,
 • przekazanie informacji o wymaganych dokumentach, w tym ubezpieczenia NNW,
  w przypadku pozytywnej decyzji - podpisanie umowy o praktykę zawodową.