famet saZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄW odpowiedzi na potrzebę ciągłego doskonalenia, wzrostu świadomości działania i efektywności procesów w warunkach nasilającej się konkurencji na międzynarodowych rynkach, FAMET S.A. opracował i wdrożył Zintegrowany System Zarządzania. W działaniach tych uczestniczą wszyscy pracownicy angażując się w doskonalenie wielu aspektów funkcjonowania firmy, rozwijając pracę zespołową, samokontrolę i stale podnosząc swoje kwalifikacje. Celem tak wdrożonego Systemu jest osiągnięcie długofalowego sukcesu poprzez realizację celów organizacji ujętych między innymi w Polityce Jakości.

Zintegrowany System Zarządzania w FAMET S.A. zorientowany jest na wymagania międzynarodowych norm:

  • PN-EN ISO 9001:2009 - System Zarządzania Jakością,
  • PN-N 18001:2004 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
  • PN-EN ISO 14001:2005 - System Zarządzania Środowiskiem

a także

  • Dyrektywy 97/23/WE zezwalającej na sprzedaż urządzeń ciśnieniowych wg wymagań rynku UE
  • ASME Code
  • GOST R
  • KTA 1401
  • PN-EN ISO 3834

DO POBRANIA:

 Polityka jakości FAMET S.A.  pl en Zasady Bezpieczeństwa w ZP nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu  pl en Zasady Bezpieczeństwa w ZP nr 2 w Jędrzejowie  pl en Zasady Bezpieczeństwa w ZP nr 3 w Kępnie  pl en Zasady Bezpieczeństwa w ZP nr 4 w Opolu  pl en Zasady Bezpieczeństwa w ZP nr 5 w Annopolu