famet saCele i misjaMisja

Wytwarzanie i dostarczanie urządzeń przemysłowych i aparatury oraz komponentów stalowych do maszyn dla kluczowych gałęzi przemysłu zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów, przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Cele

Strategia Grupy FAMET wyraża się w zapewnieniu długofalowego rozwoju poprzez:

 • Umacnianie znaczącej pozycji na krajowym rynku dostawców aparatury przemysłowej oraz konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
 • Wzbogacanie oferty Grupy o nowe konstrukcje jako odpowiedź na zapotrzebowania docierające z rynku oraz o realizacje usług montażowych, projektowych i doradczych w zakresach określonych potrzebami Klienta.
 • Osiąganie zamierzonych poziomów sprzedaży zgodnie z planami rozwojowymi Grupy.
 • Stałą modernizację parku maszynowego i poszerzanie zdolności wytwórczych.
 • Osiąganie oczekiwanego poziomu jakości oraz ciągłego doskonalenia skuteczności. procesów w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania.

Wartości

 • Nowoczesność i profesjonalizm
 • Kompetencja i doświadczenie
 • Satysfakcja Klienta, partnerstwo
 • Wysoka jakość, konkurencyjność
 • Dobry pracodawca
 • Odpowiedzialność społeczna