famet saHistoria rozwoju


famet historia rozwoju

W 1950 roku decyzją Ministra Górnictwa powołano w Zabrzu Biskupicach Centralne Warsztaty Koksochemiczne. Warsztaty te przeniesiono rok później do Blachowni koło Kędzierzyna.
Zakład zlokalizowano w kilku obiektach na terenie zrujnowanych podczas II wojny światowej poniemieckich zakładach benzyny syntetycznej.

W pierwszym okresie działalności Warsztaty były bazą remontową oraz producentem części przemysłowych dla przemysłu koksowniczego i hutnictwa.

W roku 1963 zakład został włączony do resortu chemii i już jako Centralne Zakłady Przemysłu Chemicznego, zmienił profil działalności na produkcję i remonty maszyn i urządzeń dla przemysłu, głównie azotowego.


famet historia rozwoju

W 1969 roku Centralne Zakłady Przemysłu Chemicznego zostały włączone w struktury Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych. Jednocześnie zmianie uległa ich nazwa – Zakłady Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych "METALCHEM".

Zakłady te rozwijały produkcję aparatów i urządzeń dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i farmaceutycznego (m.in. wymienniki ciepła, reaktory, zbiorniki ciśnieniowe, mieszarki, suszarki, filtry).

W 1971 roku przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Zakłady Urządzeń Chemicznych "METALCHEM".


famet historia rozwoju

19 listopada 1990 roku Minister Przekształceń Własnościowych podjął decyzję o przekształceniu dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Fabryka Aparatury i Urządzeń FAMET S.A.

W 1991 roku w publicznym przetargu pracownicy spółki wykupili ponad 90% jej akcji. FAMET S.A. stał się jednym z pierwszych sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych w Polsce.


famet historia rozwoju

W 1996 roku FAMET S.A. wykupił majątek po upadłych Zakładach Mechanicznych w Jędrzejowie. W miejsce upadłego przedsiębiorstwa, powołana została do życia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakłady Mechaniczne BIFAMET.

Wchodząc w struktury tworzącej się Grupy FAMET spółka ta podjęła produkcję części i podzespołów do maszyn budowlanych, rozszerzając i uzupełniając ofertę FAMET S.A.


famet historia rozwoju

W 1998 roku powołana została kolejna spółka produkcyjna Grupy FAMET – Fabryka Aparatury Chemicznej CHEMOMET Sp. z o.o. w Kępnie, w wyniku wykupienia przez FAMET S.A. wierzytelności upadłych Zakładów Urządzeń Chemicznych.

Dokonując kolejnych inwestycji spółka macierzysta odbudowała i rozwinęła potencjał wytwórczy tych zakładów, przygotowując nowy podmiot do realizacji zadań produkcyjnych głównie w obszarze wytwarzania chłodnic powietrznych i pozostałych wymienników ciepła.


famet historia rozwoju

W 2002 roku FAMET poszerzył kadrę Biura Inżynierskiego zatrudniając 17 doświadczonych projektantów z branży energetycznej, pracujących wcześniej w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie, które ogłosiły upadłość.
Początkowo Biuro Inżynierskie mieściło się na terenie byłego ZUPu, aby w 2008 roku po zakupie przez FAMET S.A. biurowca przy ul. Podolskiej 2 w Nysie przenieść się do nowej lokalizacji. Aktualnie Biuro Inżynierskie zlokalizowane jest w trzech miejscach: w siedzibie głównej w Kędzierzynie-Koźlu oraz oddziałach zamiejscowych: w Nysie i Opolu na terenie Zakładu Produkcyjnego nr 4.


famet historia rozwoju

W latach 2001-2003 zacieśniła się współpraca pomiędzy FAMET S.A., a gospodarzącą na majątku APC Metalchem spółką METCHEM-ENERGO w zakresie produkcji wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych.

W listopadzie 2003 roku FAMET S.A. nabył od Agencji Rozwoju Przemysłu 100% udziałów w spółce METCHEM-ENERGO a następnie sukcesywnie wykupowała majątek APC Metalchem. W wyniku tych działań powstał nowy podmiot, który unifikując się w ramach struktur Grupy FAMET i przybrał nazwę - Fabryka Aparatury i Urządzeń ENERGOMET Sp. z o.o.

Nowa spółka grupy specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowej aparatury i urządzeń przemysłowych.


famet historia rozwoju

W roku 2006 FAMET S.A. wykupił majątek upadłej spółki METALCHEM w Annopolu. W oparciu o przejęty majątek, Zakłady Mechaniczne BIFAMET z Jędrzejowa, poszerzając swoją działalności i rozwijając posiadany potencjał produkcyjny powołały zamiejscowy Zakład Produkcyjny nr 2. Zakład podjął produkcję komponentów do elektrowni wiatrowych.


famet historia rozwoju

We wrześniu 2012 nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Famet.
Dotychczasowe samodzielne spółki produkcyjne Grupy: ZM "BIFAMET", FACH "CHEMOMET", FAiU "ENERGOMET" włączone zostały do FAMET S.A. jako zamiejscowe zakłady produkcyjne, odpowiednio:

  • Zakład produkcyjny nr 2 w Jędrzejowie,
  • Zakład produkcyjny nr 5 w Annopolu,
  • Zakład produkcyjny nr 3 w Kępnie,
  • Zakład produkcyjny nr 4 w Opolu.