famet saMożliwości transportowe
Transport samochodowy
Preferowaną metodą spedycji w Grupie FAMET jest transport samochodowy. Duża część dostaw drogą lądową obejmuje transport według standartowych parametrów środków transportu drogowego. Poprzez dopasowanie rodzaju taboru do wymagań klienta i gabarytów aparatury firma oferuje klientom również spedycję według parametrów ponadnormatywnych. Transport produktów odbywa się zgodnie z konwencją CMR.
Transport wodny
Grupa FAMET posiada kompletnie wyposażony port rzeczny na Odrze zlokalizowany w sąsiedztwie spółki ENERGOMET w Opolu. Dysponowanie całością wyposażenia portowego daje firmie możliwość realizacji wysyłek drogą rzeczną i szlakami morskimi do wielu zakątków Europy i całego świata.
Transport kolejowy
Parametry transportu kolejowego uzależnione są od czasu dostawy i jej gabarytów. Rodzaj oraz wielkość taboru dobierana jest odpowiednio do rozmiaru i rodzaju produktów.