famet saKomponenty do maszyn elektrycznych


FAMET S.A. dostarcza komponenty stalowe do maszyn elektrycznych.

Zakres produkcji obejmuje:
  • korpusy generatorów i silników chłodzonych wodą lub powietrzem
  • korpusy generatorów obcowzbudnych i PMG (Permament Magnet Generator)
  • inne stalowe elementy