famet saFiltry gazu


FAMET jest dostawcą filtrów gazu ziemnego, które znajdują zastosowanie w tłoczniach gazu ziemnego na tranzytowych rurociągach przesyłowych. Zadaniem filtrów gazu jest usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych w postaci drobnych cząstek stałych, jak również zanieczyszczeń ciekłych typu kondensat przed podaniem gazu ziemnego na ssanie turbosprężarek.
  • Dostęp do obsługi świecowych wkładów filtracyjnych poprzez zamknięcie bagnetowe z systemem hydraulicznym szybkiego otwarcia
  • Na czas remontu filtra zaślepienie króćców wlotu i wylotu gazu realizowane jest zaślepkami okularowymi z napędem hydraulicznym
  • Specjalna komora wypływu gazu zmniejszająca opory przepływu i poziomu hałasu
  • Izolacja filtra wełną mineralną o grubości 120 mm
  • Możliwość zabudowy kompletnego zestawu urządzeń pomiarowych (ciśnienie, różnice ciśnień, temperatura, poziom kondensatu)
  • Możliwość zabudowy zaworów bezpieczeństwa i zaworów wydmuchowych
  • Ogrzewanie filtra elektryczne taśmami grzewczymi w obszarze gromadzenia się kondensatu
  • Automatyczne doprowadzanie kondensatu do rurociągu spustu kondensatu
  • Stacja filtrów gazu składa się z pięciu niezależnych pionowych filtrów, z których cztery pracują, a piąty jest w rezerwie
  • Dostęp do obsługi stacji filtrów gazu ziemnego jest przewidziany z dwupoziomowych podestów obsługowych wraz z klatką schodową
LISTY REFERENCYJNE::