famet saZakłady produkcyjne


FAMET S.A.
Zakład Produkcyjny nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

Produkcja komponentów elektrowni wiatrowych, komponentów do maszyn budowlanych i przeładunkowych, komponentów do maszyn elektrycznych, rur żebrowanych, aparatury i urządzeń przemysłowych oraz usługi montażowe. 

Adres:
FAMET S.A.
Zakład Produkcyjny nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
47-225 Kędzierzyn-Koźle
ul. Szkolna 15A

REGON: 004523580
NIP: 749-000-52-95
KRS: 0000030362
BDO: 000006874
tel.: +48 77 40 52 000
+48 77 40 52 100
e-mail: office@famet.com.pl
Zakład produkcyjny w Kędzierzynie-Koźlu posiada wszelkie wymagane dopuszczenia i certyfikaty obejmujące: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 45001:2024-02, PN-EN ISO 14001, KTA 1401, ASME (U-Stamp, S-Stamp), UDT, TÜV, Lloyd's Register, SLV, GOST R, a także realizuje dostawy urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej PED-97/23/EC.
FAMET S.A.
Zakład Produkcyjny nr 2 w Jędrzejowie

Produkcja komponentów do maszyn budowlanych, elektrycznych i generatorów, elementów turbin wiatrowych, osłon teleskopowych do obrabiarek, żaluzji i bloków łożyskowych. Usługi z zakresu obróbki mechanicznej. 

Adres:
FAMET S.A.
Zakład Produkcyjny nr 2 w Jędrzejowie
28-300 Jędrzejów
ul. Przemysłowa 11
REGON: 004523580
NIP: 749-000-52-95
KRS: 0000030362
BDO: 000006874
tel.: +48 41 38 61 861
+48 41 38 61 862
fax: +48 41 38 61 864
e-mail: office-zp2@famet.com.pl
Zakład Produkcyjny nr 2 posiada autoryzacje: TÜV oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
FAMET S.A.
Zakład Produkcyjny nr 3 w Kępnie

Produkcja aparatury i urządzeń przemysłowych - chłodnic i kondensatorów powietrznych, płaszczowo-rurowych wymienników ciepła, kondensatorów pary, podgrzewaczy regeneracyjnych, a także zbiorników ciśnieniowych, reaktorów, aparatury kolumnowej i zbiornikowej. Produkcja komponentów do maszyn budowlanych i przeładunkowych oraz do turbin wiatrowych i dźwigów.

Adres:
FAMET S.A.
Zakład Produkcyjny nr 3 w Kępnie
ul. Przemysłowa 12
63-600 Kępno
REGON: 004523580
NIP: 749-000-52-95
KRS: 0000030362
BDO: 000006874
tel.: +48 62 79 13 800
+48 62 79 13 801
fax: +48 62 79 13 802
e-mail: office-zp3@famet.com.pl
Zakład Produkcyjny nr 3 posiada wszelkie wymagane dopuszczenia i certyfikaty obejmujące: ASME U-Stamp, ASME S-Stamp, KTA 1401, TÜV, SLV, UDT oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
FAMET S.A.
Zakład Produkcyjny nr 4 w Opolu

Produkcja aparatury i urządzeń przemysłowych - wielkogabarytowych konstrukcji spawanych (w tym korpusów turbin i generatorów), płaszczowo-rurowych wymienników ciepła, kondensatorów pary, podgrzewaczy regeneracyjnych, aparatów kolumnowych i reaktorów chemicznych, zbiorników ciśnieniowych i filtrów gazu. Ponadto - elementów turbin wiatrowych, dźwigów i maszyn przeładunkowych.

Adres:
FAMET S.A.
Zakład Produkcyjny nr 4 w Opolu
ul. Oświęcimska 102 C
45-641 Opole
REGON: 004523580
NIP: 749-000-52-95
KRS: 0000030362
BDO: 000006874
tel.: +48 77 42 78 801
fax: +48 77 42 78 800
e-mail: office-zp4@famet.com.pl
Zakład Produkcyjny nr 4 posiada autoryzacje: UDT, TÜV, KTA 1401, ASME (U-Stamp, S-Stamp), GOST R, SLV oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
FAMET S.A.
Zakład Produkcyjny nr 5 w Annopolu

Produkcja komponentów do maszyn budowlanych, elektrycznych i generatorów oraz elementów turbin wiatrowych.

Adres:
FAMET S.A.
Zakład Produkcyjny nr 5 w Annopolu
ul. Puławska 69
23-235 Annopol
REGON: 004523580
NIP: 749-000-52-95
KRS: 0000030362
BDO: 000006874
Tel.: +48 15 86 13 140
Fax: +48 15 86 13 910
e-mail: office-zp5@famet.com.pl
Zakład Produkcyjny nr 5 posiada autoryzacje: TÜV oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.