famet saProgramy UEfamet parp

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Fabryka Aparatury i Urządzeń "FAMET" S.A. w Kędzierzynie-Koźlu informuje o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

 

Tytuł Projektu:

OPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII
W FABRYCE APARATURY I URZĄDZEŃ "FAMET" S.A.


  • Całkowity koszt projektu wynosi: 40.854.784 PLN
  • Planowana wartość wsparcia Unii Europejskiej: 16.755.025 PLN
  • Okres realizacji projektu: 11.12.2009 - 31.12.2012

 

 

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znaleźć można na stronach: