famet saPROJEKTOWANIE


Obszar działania Biura Inżynierskiego obejmuje:

 • pozyskiwanie klientów i akwizycję zapytań ofertowych
 • opracowywanie ofert techniczno-handlowych
 • negocjowanie i kontraktowanie aparatury
 • kierowanie i nadzór nad realizacją projektu
 • obliczenia procesowe (przepływowe i termiczne)
 • obliczenia wytrzymałościowe
 • wykonywanie dokumentacji technicznej i warsztatowej, instrukcji obsługi i innej, określonej przepisami oraz w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą
 • obsługę czynności inspekcyjnych i odbiorów technicznych dokonywanych przez zleceniodawcę oraz inspektorów jednostek notyfikowanych
 • konsultacje techniczne
 • nadzór nad montażem, rozruchem a także szkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi
 • serwis gwarancyjny i usługi pogwarancyjne

Dokumentacja techniczna jest opracowywana na podstawie założeń szczegółowych przekazanych przez Klienta.

Dokumentacja techniczna dla urządzeń ciśnieniowych przeznaczonych na obszar UE wykonywana jest zgodnie z PED 2014/68/EU.

Dokumentacja techniczna przeznaczona na obszar WNP wykonywana jest zgodnie z wymaganiami GOST-R

Do projektowania i obliczeń Biuro Inżynierskie korzysta z oprogramowania:

 • HTRI Xist, ASPEN Shell and Tube Heat Exchangers, ASPEN Hetran
 • CODEWARE – Compress, ASPEN Shell and Tube Mechanical
 • HTRI Xace, ASPEN Air Cooled Exchanger
 • CODEWARE Compress, Microprotol, VVD, Nozzle Pro
 • ASPEN Fran
 • HEI
 • WUDT, AD 2000 i ASME, EN 13445-3
 • Autocad 2010/2014
 • Inventor AISI10/2008/2014
 • Robot Millenium/Autodesk
 • Ansys mechanical NLS
 • Ansys CFD Flow