famet saKierownictwo firmyZARZĄD SPÓŁKI:


  • Janusz Przybyła - Prezes Zarządu
  • Mirosław Syrek - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
  • Krzysztof Charczenko - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor TechnicznyOsoby odpowiedzialne za: