famet saReaktory


Aparaty zbiornikowe bądź kolumnowe do prowadzenia reakcji chemicznych. Istnieje duża różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych reaktorów wynikająca z wielkiej różnorodności procesów chemicznych. Mogą to być reaktory kolumnowe: półkowe, z wypełnieniem bądź bez wypełnienia. Produkowane mogą być jako reaktory zbiornikowe , z wypełnieniem, ze złożem stałym bądź ze złożem fluidalnym. Dlatego też są projektowane i produkowane ściśle wg zamówienia oraz wymagań określonych w specyfikacji klienta.

Maksymalne gabaryty:
  • średnica od 600 do 6000 mm maks.
  • długość : do 55 m max,
  • maksymalny ciężar : 250 t.
LISTY REFERENCYJNE::