famet saRury żebrowane


Rury żebrowane typu FAMET są wykonywane według najnowszej, oryginalnej polskiej technologii. Sposób ich produkcji polega na tym, że gładką grubościenną rurę aluminiową nasuwa się na rurę rdzeniową z dowolnego materiału a następnie poddaje się procesowi kształtowania żeber poprzez rotacyjne walcowanie na zimno. Metal przeznaczony do formowania żebra zostaje przez narzędzia wyciskany ku górze i postępująco, równomiernie pocieniany, aż do momentu uzyskania żebra w postaci linii śrubowej o założonym profilu.

W wyniku procesu walcowania uzyskuje się dokładne i ścisłe połączenie rury rdzeniowej z wieńcem żebrowanym, gwarantujące bardzo korzystne warunki przepływu ciepła. Ponadto szczelny aluminiowy płaszcz chroni rurę rdzeniową w sposób absolutnie pewny przed korozją atmosferyczną. Dzięki zastosowaniu przez nas narzędzi do walcowania o specjalnej konstrukcji, wykonujemy rury żebrowane o najwyższych parametrach technicznych.

Produkowane przez Grupę FAMET rury wysoko żebrowane o dużej powierzchni rozwiniętej znajdują w pierwszej kolejności zastosowanie przy przenoszeniu ciepła od mediów gazowych, a mianowicie w wymiennikach ciepła przeznaczonych do chłodzenia cieczy i gazów za pomocą powietrza atmosferycznego lub podgrzewania i chłodzenia za pomocą innych czynników.
Bimetalowe rury żebrowane typu FAMET znajdują zastosowanie:
 • w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym i chemicznym do chłodzonych powietrzem kondensatorów i chłodnic produktów oraz do
 • chłodnic gazów i ich nagrzewnic;
 • w przemyśle maszynowym oraz budowy aparatu do chłodnic oleju, chłodnic międzystopniowych turbosprężarek i kompresorów;
 • w konwencjonalnych i nuklearnych siłowniach energetycznych do chłodnic gazów, chłodnic międzystopniowych wież chłodząco-suszących oraz do parowych podgrzewaczy powietrza;
 • w technice klimatyzacyjnej do kondensatorów i innych klimatyzacyjnych instalacji.
Na specjalne zamówienie, FAMET S.A. może dostarczyć:
 • rury żebrowane typu SARRATED [dla rur rdzeniowych o średnicy d = 25 (25,4) mm], z nacięciami wzdłużnymi i pochylonymi końcówkami żeber;
 • rury żebrowane wyposażone w pierścienie podporowe cynkowe typu ZINC-COLLAR lub
 • pierścienie aluminiowe wypełnione cynkiem typu ALU-ZINC-COLLAR
  (są to najlepsze dotychczas stosowane podparcia rur żebrowanych);
 • rury żebrowane z końcówkami wyposażonymi w płaszcz aluminiowy;
 • rury żebrowane z końcówkami metalizowanymi dla dokładnej ochrony przed korozją;
 • rury żebrowane o innych wymiarach.