famet saPodgrzewacze regeneracyjne wysoko i niskoprężne


Są to wymienniki ciepła typu U-rurowego ze ścianą sitową trwale zespoloną (przyspawaną) z płaszczem i komorą wlotowo-wylotową.
W przestrzeni międzyrurowej zabudowany jest system komór i przegród tworzący dodatkowo dochładzacz kondensatu (schładzacz pary) i zwiększający intensywność wymiany ciepła. Podgrzewacze regeneracyjne znajdują zastosowanie w energetyce zawodowej, przemysłowej i ciepłownictwie.