famet saKontrola jakości


Badania nieniszczące
 • Badania wizualne (VT)
 • Badania radiograficzne (RT)
 • Badania magnetyczne (MT)
 • Badania i pomiary ultradźwiękowe (UT)
 • Badania penetracyjne (PT)
 • Badania wideo endoskopowe (VT)
  (sonda Ø = 6 mm, l = 5 m)
Badania wytrzymałościowe
 • Próba rozciągania
 • Próba zginania
 • Próba twardości
 • Próba udarności
Badania geometrii
 • Maszyna pomiarowa 3D
 • Tracker laserowy
Pomiary
 • Długości i kąta, grubości, liniowości, równoległości
 • Optyczne i 3D, pomiary dokładności średnicówek i czujników
 • Natężenie światła, ultrafioletu, natężenia pola magnetycznego
 • Twardości, obciążenia śrub, temperatury, zawartości ferrytu
Badania składu chemicznego metali
 • Za pomocą spektrometru
Testy specjalne
 • Test helowy szczelności
Personel do badań nieniszczących jest kwalifikowany zgodnie z SNT-TC-1A poziom 2 oraz EN 473 poziom 2.

Narzędzia pomiarowe:
Narzędzia pomiarowe
Wyposażenie do badań:
Wyposarzenie do badań