famet saInformacja dla pracowników
Informacje dla pracowników FAMET S.A.

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka FAMET S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolna 15a, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora, prosimy o kontakt na adres , e-mail: ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia w Spółce i będą udostępniane innym odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą spółki należące do Grupy Famet oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1938 ze. zm.), ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),art. 6 ust. 1a, 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – na adres e-mail ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.


Informacje dla pracowników FAMET PLUS Sp. z o.o.

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka FAMET PLUS Spółka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolna 15a, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, zwany dalej Administratorem;
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora, prosimy o kontakt na adres , e-mail: ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia w Spółce i będą udostępniane innym odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą spółki należące do Grupy Famet oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1938 ze. zm.), ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),art. 6 ust. 1a, 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – na adres e-mail ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.


Informacje dla pracowników CHEMOMET Sp. z o.o.

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka CHEMOMET Spółka z o.o. z siedzibą w Kępnie przy ul. Przemysłowej 12, 63-600 Kępno, zwany dalej Administratorem;
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora, prosimy o kontakt na adres , e-mail: ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia w Spółce i będą udostępniane innym odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą spółki należące do Grupy Famet oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1938 ze. zm.), ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),art. 6 ust. 1a, 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – na adres e-mail ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.


Informacje dla pracowników ENERGOMET Sp. z o.o.

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka ENERGOMET Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Oświęcimskiej 102c, 45-641 Opole, zwany dalej Administratorem;
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora, prosimy o kontakt na adres , e-mail: ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia w Spółce i będą udostępniane innym odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą spółki należące do Grupy Famet oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1938 ze. zm.), ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),art. 6 ust. 1a, 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – na adres e-mail ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.


Informacje dla pracowników FAMET SERWIS Sp. z o.o.

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka „FAMET-SERWIS SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą w Annopolu przy ul. Puławskiej 69, 23-235 Annopol, zwany dalej Administratorem;
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora, prosimy o kontakt na adres , e-mail: ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia w Spółce i będą udostępniane innym odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą spółki należące do Grupy Famet oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1938 ze. zm.), ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),art. 6 ust. 1a, 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – na adres e-mail ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.