famet sa

PLENDERU


PROJEKT ŻERAŃDostawa wymienników ciepłowniczych do nowego bloku
gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.Na terenie Elektrociepłowni Żerań w Warszawie budowany jest aktualnie blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 490 MW netto.
Jest o najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce, który będzie wykorzystywał wysokowydajne i nowoczesne technologie gazowe umożliwiające spełnienie najostrzejszych europejskich kryteriów ochrony środowiska.

Famet jako firma posiadająca wysokie kompetencje inżynierskie oraz wyposażona w nowoczesną linię do produkcji specjalistycznych wymienników ciepła dla przemysłu (w tym branży energetycznej, chemicznej i petrochemicznej)dostarczyła na potrzeby niniejszego projektu wielkogabarytowe wymienniki ciepłownicze District Heater 1 i District Heater 2.

Wymienniki ciepłownicze DH1 i DH2 służą do podgrzewania wody płynącej w U-rurach wykonanych ze stali kwasoodpornej ciepłem kondensującej pary wodnej w płaszczu.
District Heater 1 jest wymiennikiem ciepła typu U-rurowego ze zbiornikiem skroplin i przelotnią (masa ca. 175t, gabaryty ca. 16,7x9,5x7,0 m).
Ze względu na dużą masę i krytyczne wymiary dla transportu drogowego całkowicie zmontowanego aparatu, dostarczono go z zakładu produkcyjnego Famet w Opolu do Warszawy w trzech osobnych częściach, zaś najcięższą część o gabarytach (masa ca. 126t, gabaryty ca.16,7x4,1x4,2 m) pokazano na filmie.
District Heater 2 to wymiennik ciepła typu U-rurowego również o ponadnormatywnych parametrach transportowych (masa ca. 130t, gabaryty ca. 18,9x4,2x4,3 m).

Podgrzewacz został przetransportowany z Opola do Warszawy w stanie zmontowanym bez podpór.