famet sa

PLENDERU


Myśl techniczna - wizytówka Famet S.A.


Famet, Biuro inżynierskie

Chociaż historia Biura Inżynierskiego sięga wczesnych lat 60-tych, to właśnie ostatnie dziesięć lat było szczególnym okresem jego dynamicznego rozwoju. To doskonały moment, aby przybliżyć Państwu rolę, jaką odgrywa Biuro Inżynierskie w działalności FAMET S.A. oraz zaprezentować wybrane i charakterystyczne obszary jego działania.

Famet innowacjeBiuro Inżynierskie - NE (dawniej FAMET Engineering Sp. z o.o.) obecnie zatrudnia 31 inżynierów z wysokimi kwalifikacjami, którzy stanowią prężną grupę do realizacji projektów aparatury ciśnieniowej (w lokalizacjach odpowiednio: Kędzierzyn - 11, Nysa - 12, Opole - 5 osób) oraz dwóch przedstawicieli handlowych w Płocku i w Gdańsku. Na czele działu NE, stanowisko dyrektora Biura Inżynierskiego od 2016 roku pełni pan Dariusz Fabiańczyk.


Udział Biura Inżynierskiego w sprzedaży FAMET S.A. wynosi około 10% wysokorentownych produktów stanowiących również swoistą wizytówkę FAMET. Obrazuje to możliwości produkcji zaawansowanych wyrobów o zasięgu lokalnym i światowym z wysokim ładunkiem myśli intelektualnej i technicznej.


Obszar działania Biura Inżynierskiego obejmuje realizację następujących projektów:
  • chłodnice powietrzne,
  • płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła,
  • podgrzewacze regeneracyjne nisko i wysokoprężne (LP/HP),
  • wymienniki ciepłownicze (District Heaters),
  • cylindryczne oraz wielkogabarytowe skrzyniowe kondensatory pary z turbin.


Famet innowacjeZaprojektowane przez NE i wyprodukowane w Zakładach Produkcyjnych FAMET urządzenia ciśnieniowe dostarczane są do elektrowni konwencjonalnych i nuklearnych, rafinerii, zakładów przemysłu chemicznego, petrochemicznych i gazownictwa. Realizujemy również projekty bazujące na dokumentacji klienta.

Naszymi głównymi Klientami są: Siemens GmbH, Linde GmbH, General Electric, Total, Orlen S.A. (Rafinerie Płock i Gdańsk).

Przez okres ostatnich 10 lat zrealizowano 118 zamówień (kontraktów), w ramach których zostało zaprojektowane i wyprodukowane 308 szt. urządzeń ciśnieniowych, w tym 13 szt. do zakończenia w 2024 roku. Obecnie w grupie głównych wyrobów znajdują się kondensatory pary z turbin, chłodnice powietrzne i wymienniki ciepła.


Równocześnie prowadzone były prace rozwojowe dla chłodnic powietrznych, które pozwoliły na skrócenie czasu projektowania, jak również na zwiększenie konkurencyjności na rynku. Można zaliczyć do nich między innymi obniżenie masy konstrukcji stalowych, unifikację wentylatorów, bloków łożyskowych i żaluzji. Opracowano także dokumentację typową dla obudów wentylatorów.

Równocześnie trwa współpraca Biura Inżynierskiego z Jednostką Badawczo Rozwojową w obszarze symulacji i analiz nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych i przepływowych, napotykanych w czasie projektowania urządzeń ciśnieniowych.Najbliższe plany jakie zamierza realizować Biuro Inżynierskie to dywersyfikacja własnych działań w kierunku rynku nuklearnego, głęboka unifikacja projektowanych wyrobów, zacieśnienie współpracy z działami technologicznymi i kontroli jakości oraz wydziałami produkcyjnymi w oparciu o nowo powstający dział NET oraz NEM, intensyfikowanie pracy zespołowej oraz wykorzystanie systemu informatycznego ERP IMPULS do zarządzania projektami.Obecnie w obszarze rynku nuklearnego produkujemy urządzenia dla elektrowni jądrowej Hinkley Point C w Anglii. Jednocześnie trwają intensywne prace nad pozyskaniem dopuszczeń dla FAMET-u, jako uznanego dostawcy urządzeń ciśnieniowych dla elektrowni jądrowych, których budowa jest planowana w Polsce.

Firmami które przeprowadzają audyty i kwalifikacje dla tego zadania inwestycyjnego są GE (General Electric), Bechtel, Toshiba.

Zrealizowanie tych zamierzeń pozwoli na zwiększenie konkurencyjności FAMET S.A. na rynku urządzeń ciśnieniowych oraz na wzrost ich udziału w globalnej produkcji naszej firmy.Famet, Biuro inżynierskie