famet sa

PLENDERU


INNOWACJE DROGĄ DO SUKCESU


Famet innowacje, Janusz Przybyła, Paweł Dobber

W Famet S.A. stawiamy na innowacje. „Małe innowacje drogą do dużego sukcesu” - tak m.in. brzmiał tytuł prelekcji, jaką wygłosił prezes Famet S.A. Janusz Przybyła wraz z Pawłem Dobberem (JBR) podczas konferencji SYNKOM 2023, która odbyła się w listopadzie 2023 w Warszawie.

Famet posiada nieocenione doświadczenie w produkcji wszelkiego rodzaju aparatury procesowej: wymienników ciepła, chłodnic powietrznych, skraplaczy pary z turbin itp. Wystarczy wspomnieć, że nasza firma istnieje już od 1950 roku. Wcześniej m.in. pod nazwą METALCHEM, aby ostatecznie w 1991 roku w wyniku przekształceń prywatyzacyjnych przyjąć nazwę Fabryka Aparatury i Urządzeń FAMET S.A. (dziś FAMET S.A.). Dziesiątki lat doświadczenia stale owocują szeregiem innowacyjnych rozwiązań usprawniających procesy technologiczne w Famet S.A., nad czym od lat intensywnie pracuje Jednostka Badowczo-Rozwojowa.

Famet innowacjeW obszarze prac rozwojowych wymienników ciepła należy podkreślić intensywną współpracę JBR z Politechniką Śląską, w wyniku której przez Biuro Inżynierskie (NE) zostało zaprojektowane stanowisko badawcze do badań wymienników ciepła gdzie przeprowadzono analizy i symulacje z wykorzystaniem oprogramowania Ansys Mechanical NLS i Ansys CFD Flow.

Intensywne badania doprowadziły do znaczących sukcesów w postaci potwierdzenia skuteczności oraz istotnej poprawy parametrów opracowanych i oferowanych i przez Famet wymienników ciepła w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Opracowano i finalnie opatentowano dwa typy wymienników ciepła: MONOLITH Baffle® oraz HELICON Baffle®.  • Famet innowacjeMonolith Baffle® - opracowana przegroda stosowana w wymienniku ciepła, umożliwiająca wzdłużny przepływ medium w przestrzeni płaszcza ze zminimalizowanymi oporami przepływu. Zwiększa wydajność wymiennika ciepła w porównaniu z wymiennikiem tradycyjnym z segmentowymi przegrodami poprzecznymi oraz eliminuje drgania rurek wymiennikowych.


Helikon baffle, Famet, wymienniki ciepła płaszczowo rurowe

  • Famet innowacjeHELICON Baffle® - jest wymiennikiem wykorzystującym ciągły przepływ helikoidalny w płaszczu wymiennika ciepła. Ten optymalny w każdym aspekcie przepływ medium, możliwy jest dzięki zastosowaniu innowacyjnej, ciągłej przegrody typu HELICON Baffle®. Po raz pierwszy na świecie w skali przemysłowej, zaprojektowano, wyprodukowano i dostarczono pierwszych kilka wymienników ciepła dla dużych instalacji w rafinerii ropy naftowej oraz instalacji petrochemicznych. W tych przypadkach nasze wymienniki ciepła zastąpiły z powodzeniem wcześniej zainstalowane wymienniki typu „Helixchanger”.