famet sa

PLENDERU


FUZJA PRODUKCYJNYCH SPÓŁEK GRUPY FAMET


Z dniem 28 września 2012r. produkcyjne spółki Grupy Famet: Zakłady Mechaniczne "BIFAMET" Spółka z o.o. w Jędrzejowie, Fabryka Aparatury Chemicznej "CHEMOMET" Spółka z o.o. w Kępnie, Fabryka Aparatury i Urządzeń "ENERGOMET" Spółka z o.o. w Opolu włączone zostały do FAMET S.A. jako zamiejscowe zakłady produkcyjne.